Δευτέρα, 31 Δεκεμβρίου 2007

Happy Working Year!Come my little friends as we all sing a happy little working song
Merry little voices clear and strong
Come and roll your sleeves up - so to speak - and pitch in
Cleaning crud up in the kitchen as we sing along
Trill a cheery tune in the tub as we scrub a stubborn mildew stain
Pluck a hairball from the shower drain to that gay refrain of a happy working song
We'll keep singing without fail - otherwise we'd spoil it
Hosing down the garbage pail and scrubbing up the toilet - ooh!
How we enjoy letting loose with a little "la da dum dum dum!
While we're emptying the vacuum up it's such fun to hum a happy working song - ooh! -
A happy working song
Oh how strange a place to be
'till Edward comes for me, my heart is sighing
Still, as long as I am here I guess a new experience could be worth trying
Hey! Keep drying!
You can do a lot when you've got such a happy working tune to hum
While you're sponging up the soapy scum
We adore each filthy chore that we determine
So friends, even though you're vermin, we're all happy working throng
Singing as we fetch the detergent box for the smelly shirts and the stinky socks
Sing along
If you can not sing then hum along
As we're finishing our happy working song!

Δευτέρα, 24 Δεκεμβρίου 2007

My 24 days of Christmas - Day 24

All I want for Christmas is you!

Κυριακή, 23 Δεκεμβρίου 2007

My 24 days of Christmas - Day 23

...is your dance card filled?

Σάββατο, 22 Δεκεμβρίου 2007

My 24 days of Christmas - Day 22

...I never knew it could be like this...

Παρασκευή, 21 Δεκεμβρίου 2007

Πέμπτη, 20 Δεκεμβρίου 2007

Τετάρτη, 19 Δεκεμβρίου 2007

My 24 days of Christmas - Day 19

...carry on with the show...

Τρίτη, 18 Δεκεμβρίου 2007

My 24 days of Christmas - Day 18

...everything old is new again!

Δευτέρα, 17 Δεκεμβρίου 2007

My 24 days of Christmas - Day 17

...alright Mr De Mille, i'm ready for my close-up!

Κυριακή, 16 Δεκεμβρίου 2007

My 24 days of Christmas - Day 16

... love forever true......you 'n' I have a guardian angel...

Σάββατο, 15 Δεκεμβρίου 2007

My 24 days of Christmas - Day 15

...there's a grief that can't be spoken...

Παρασκευή, 14 Δεκεμβρίου 2007

My 24 days of Christmas - Day 14

...and then I go and spoil it all...

Πέμπτη, 13 Δεκεμβρίου 2007

Τετάρτη, 12 Δεκεμβρίου 2007

My 24 days of Christmas - Day 12

...on a blanket with my baby...

Τρίτη, 11 Δεκεμβρίου 2007

My 24 days of Christmas - Day 11

...and then we fell in love...

Δευτέρα, 10 Δεκεμβρίου 2007

My 24 days of Christmas - Day 10

... et la mer efface sur le sable,les pas des amants désunis...

Κυριακή, 9 Δεκεμβρίου 2007

My 24 days of Christmas - Day 9

...do not drink or eat anything...

Σάββατο, 8 Δεκεμβρίου 2007

My 24 days of Christmas - Day 8

...untill sun beams find you...

Παρασκευή, 7 Δεκεμβρίου 2007

Πέμπτη, 6 Δεκεμβρίου 2007

Τετάρτη, 5 Δεκεμβρίου 2007

My 24 days of Christmas - Day 5

...i've got to move on with my life...

Τρίτη, 4 Δεκεμβρίου 2007

Δευτέρα, 3 Δεκεμβρίου 2007

My 24 days of Christmas - Day 3

... one singular sensation ...

Κυριακή, 2 Δεκεμβρίου 2007

My 24 days of Christmas - Day 2

...just a spoonfull of sugar...

Σάββατο, 1 Δεκεμβρίου 2007

My 24 days of Christmas - Day 1

...without hope or agenda...