Σάββατο, 15 Δεκεμβρίου 2007

My 24 days of Christmas - Day 15

...there's a grief that can't be spoken...

Δεν υπάρχουν σχόλια: