Κυριακή, 16 Δεκεμβρίου 2007

My 24 days of Christmas - Day 16

... love forever true......you 'n' I have a guardian angel...

Δεν υπάρχουν σχόλια: